Lingobee
Recent posts by user "emmalitzler"
foruts
det skrives forutse om fremtiden eks. jeg kunne ikke forutse hvem som ville vinne fotballkampen

imidlertid
however

en mengde
quantity

nettopp
just

ekte
real

fremover
forward

lav
low

flere
more

av og til
noen ganger. sometimes

meld på
sign up

å nærme seg slutten
to approach the end

en opplysninger
information

fordi
because