Lingobee
Definitions for "foruts"

foruts

2 Definitions available in group norskclass1

det skrives forutse om fremtiden eks. jeg kunne ikke forutse hvem som ville vinne fotballkampen

requieres